De Binnenstad

Advocaten
Kosten:
Gratis
Niet gratis

Advocatenkantoor de Binnenstad is opgericht in 1981 en gevestigd in hartje Amsterdam, vlak bij het Muntplein. De advocaten verbonden aan ons kantoor richten zich op de rechtsbijstand aan particulieren en MKB-bedrijven. Het zwaartepunt van ons werk ligt bij de gefinancierde rechtsbijstand. Voor cliënten die niet voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komen, hanteren wij bescheiden tarieven. Advocatenkantoor De Binnenstad is een kostenmaatschap, waarin de aangesloten advocaten een deel van hun praktijkkosten delen. De advocaten van ons kantoor zijn allen zelfstandig gevestigd aan de Binnengasthuisstraat 148, sluiten zelf hun overeenkomst met de cliënt, en behandelen hun zaken zelfstandig. De advocaten zijn op hun eigen rechtsterrein(en) lid van een specialisatievereniging of een gespecialiseerde werkgroep. Verder zijn alle advocaten lid van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN).

Soorten hulp die wordt geboden

Wonen
en buren
Familie
en relatie
Politie
en justitie
Werk en
inkomen
Geld en
schulden
Immigratie
Gezondheid
Overheid
Overig

Specifieke onderwerpen waar hulp voor wordt geboden

erfenis
erfenis
alimentatie
echtscheiding
echtscheiding
alimentatie
hypotheek
buitenlandse partner of gezin
mensenhandel
medische opvang
rouw en verlies
ouderen
zorg
wonen
reizen en accomodatie
buitenlandse partner of gezin
uithuisplaatsing
mijn buurt
jongeren en jeugd
strafvordering
samenwonen
zedenkwestie
ouderen
asiel
zorg
wonen
rouw en verlies
mensenhandel
koop
huren
reizen en accomodatie
aangifte
medische opvang
geweld
incasso en rekeningen
corona
burenkwesties
verkeersovertreding
aansprakelijkheid
rechtszaak
verzekeringen
werkloosheid
beslaglegging
arbeidsvoorwaarden
curator
ontslag
uitkeringen
inkomen en onderneming
belastingen
ziekte en zwangerschap
studiefinanciering
ouderschap
aankopen en garantie
geweld
hypotheek
uithuisplaatsing
mijn buurt
jongeren en jeugd
strafopvolging
samenwonen
zedenkwestie
asiel
koop
huren
aangifte
burenkwesties
verkeersovertreding
aansprakelijkheid
rechtszaak
verzekeringen
werkloosheid
beslaglegging
arbeidsvoorwaarden
curator
ontslag
uitkeringen
inkomen en onderneming
belastingen
ziekte en zwangerschap
studiefinanciering
ouderschap
corona
incasso en rekeningen
aankopen en garantie