Over deze kaart

Buurtteam
Het buurtteam staat Amsterdammers bij in hun recht. Hier werken sociaal raadslieden die kunnen ondersteunen bij juridisch advies. Zij zijn sociaal-juridisch geschoold, maar voeren geen procedures voor de rechter. Wanneer u toch meer hulp nodig heeft, kennen zij een goede advocaat of verwijzen naar passende juridische hulp.

Rechtswinkel
Een rechtswinkel geeft juridisch advies, maar kan ook helpen bij (bezwaar)brieven, beroep en (in sommige gevallen) procedures voor de rechter. Sommige rechtswinkels zijn gespecialiseerd, zoals een rechtswinkel voor migranten of een rechtswinkel waar je wordt geholpen bij je belastingen. De hulp van rechtswinkels is vaak gratis. Bij de rechtswinkel werken vrijwilligers en/of studenten rechten.

Juridisch loket
Het Juridisch Loket geeft gratis juridisch advies, maar kan geen (bezwaar)brieven voor u schrijven of procederen. U kunt bellen of een afspraak maken. Voor een afspraak mag u niet teveel vermogen hebben. Bij het juridisch loket werken juristen

Advocaten
Als uw probleem niet kan worden opgelost door de andere instanties, kunt u naar een advocaat gaan. Vaak moet u een eigen bijdrage betalen. Dit is minimaal € 208.

Over dit project
De sociaal juridische kaart van Amsterdam is een initiatief van de Amsterdam Law Hub aan de Universiteit van Amsterdam, in samenwerking met Patroon Legal Design. Deze kaart is ontwikkeld dankzij subsidie van de Raad voor Rechtsbijstand. In het project ‘Het Probleem van de Volle Boodschappentas’ onderzoeken we samen hoe de sociale rechtshulpverlening momenteel omgaat met het verwerken van ‘boodschappentassen’ aan juridische problemen van mensen in Nederland. Hierbij kijken we expliciet naar de mogelijkheden en oplossingen die er (kunnen) zijn door gebruik van technologie en digitale tools.

Uitgangspunt is dat we het makkelijker en efficiënter willen maken voor burgers om geholpen te worden door een rechtshulpverlener. De burger komt vaak al te snel in aanraking met een advocaat met problemen die al eerder verholpen hadden kunnen worden. Een netwerk van sociaal raadslieden, juridisch loketten, rechtswinkels, buurtteams, juridisch spreekuren en andere (informele) rechtshulpverleners kunnen een burger bijstaan. Maar bij wie moet je zijn voor welk rechtsgebied? En hoe kunnen rechtshulpverleners sneller en ‘warmer’ naar elkaar doorverwijzen?

Deze Amsterdamse kaart is de eerste in Nederland die specifiek kijkt naar het netwerk van (sociaal) rechtshulpverleners. De kaart maakt het makkelijk voor burgers en rechtshulpverleners om te zoeken op type hulpverlener of type rechtsprobleem. Ook houden we de laatste contactgegevens bij van de hulpverleners op deze kaart, en voegen we nieuwe hulpverleners toe zodra deze bij ons bekend worden. Meld je dus vooral aan als jouw juridisch initiatief nog niet op deze kaart te vinden is!
Contact

Voor contact of suggesties over deze kaart kun je direct contact opnemen met de Amsterdam Law Hub via amsterdamlawhub@uva.nl.